„Hát ezt tanultam ott, látja, ezt az újféle magyar tudást. S ezt hoztam vissza magammal ide, a kint élő magyarok közé, mint otthonról szóló üzenetet, mint iránymutatást, mint minden rossznak egyetlen megoldási lehetőségét. Azt az újféle lelki és szellemi formulát, mely valójában a világ legősibb formulája, a gyakorlat számára azonban elveszett valamikor évmilliókkal ezelőtt, mit tudom én mikor és hogyan. Csak azt tudom, hogy világomlásnak kellett jönnie, a szenvedések tüzes poklának kellett jönnie ahhoz, hogy rátaláljunk. „Szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek benneteket…” Ismerős szavak? Ez az a forrás, melyhez vissza kell térnünk. Ahonnan a valódi értékek erednek, melyeket minden embernek önmagából kell kibányásznia ahhoz, hogy valóban szép és maradandó világot építhessünk belőlük.”
/Wass Albert: Ember az országút szélén/

A jelen kor emberének egyik legnagyobb hiánya a lelki és szellemi formulák, törvények nemtudása.

Kovács-Magyar András szellemi iskolájában lehetőség van megtapasztalni és elsajátítani mindazokat a dolgokat, melyek a boldog és egészséges élet alapköveként szolgálnak!

Bővebb információkat a www.szellemvilag.hu oldalon talál.


Minden értelmes ember képes elsajátítani azokat az új ismereteket, melyek a XXI. században szükségesek a sikeres és egészséges életéhez.

Több olyan tény és körülmény ismert, amit nem lehet tudományosan megmagyarázni, tényszerűsíteni, a józanész szerint teoretizálni.
Mik ezek: mágikus hatalmak, természetfeletti erők?

Kovács - Magyar András Szellemi Iskolájában megismerhetnek és elsajátíthatnak egyedülálló öntudatfejlesztő módszereket és titkokat.

Hogyan bánjon érzelmeivel, gondolataival, fizikai testével, energiáival és a misztikus - láthatatlan- világokkal? E kérdésekre is választ kap az előadások során.

Bepillantást nyerhet: ősi filozófiákba, energetikai-, lelki-, szellemi jelenségekbe.

A Szellemi Iskolában valamennyien személyes tapasztalatokkal bővülnek a részünket képező világainkról, amik mindaddig elbánnak velünk és titokzatosak, amíg meg nem ismerjük szabályaikat. Saját energetikánkról és szellemiségünkről többet kell tudnunk ahhoz, hogy a gondjaink végleg megoldódjanak.

Életkortól függetlenül hasznos eligazodást kapunk, amit mindannyian gyakorlatra válthatunk egyéni, családi, társasági, valamint a közösségi életünkben. Aki az egyéves képzés során jeleskedik, annak szűk körben, további exkluzív tanulmányokra van lehetősége.

Gyakorlati kurzusaink: földsugárzás mérés, energia átadási módszerek, energia blokkok feloldása, gerinc- és ízületkezelési módszerek (több mint száz fogás), lelki súlyok letétele, érzelmeik és gondolataik irányítása, lelkierő megerősítése, mágikus kisugárzás és ellenállás fejlesztése, szellemi felismerések foghatóvá tétele.

Fellebben a „hét fátyol”, lényünk csodái tárulnak elénk, és lehetőség nyílik arra, hogy ne a körülményeink befolyásoljanak bennünket, hanem mi befolyásoljuk a körülményeinket. Megtanuljuk, használni titokzatos adottságainkat, képesek leszünk megvédeni magunkat az olykor tudatlanságból eredő gondjaink, testi-, lelki és szellemi betegségek szövevényétől.

A Tanár úr szeretettel vezeti be azokba a világokba, amelyek tudatosulásával és tudatosításával elérte a hozzá forduló százezrek csodálatos gyógyulásait és az egyének személyiségének megerősödését, tudatosodását, immáron több mint huszonöt éve.

Minden tisztelt érdeklődőt szeretettel várunk!

Forrás: www.szellemvilag.hu