A világmindenség létrejöttekor a teremtő szándéka következtében az információk és az energiák besűrűsödtek, majd testet öltöttek.

Többféle elemi részecske keletkezett, amik egyenként megmutatták magukat, külső-belső tulajdonságaikat. Így alakultak ki az ásványok, a fél-drága- és drága kövek.


Valamennyi elemi részecske, sajátos elemi tulajdonsággal rendelkezik. Később az ásványok összerendeződése folytán, egyszerű élőlények, növények és állatok jelentek meg. Minél több ásvány információját foglaltak magukba a teremtmények, az összetettségüknél fogva, annál bonyolultabb élőlények keletkeztek.

A fejlettségi fok csúcsán az ember áll, mindannyian 108 elem parányi részecskéinek rendszerét foglaljuk magunkba. Természetesen ennek köszönhetően, valamennyi elem tulajdonságait és azok végtelen kombinációit birtokoljuk. Ám mint minden bonyolult rendszer magában hordozza a meghibásodás lehetőségét! Elengedhetetlenül szükséges, a szervezetekben fellépő hibák elhárításához, a bennünket alkotó elemek tulajdonságainak ismerete.


Az emberi lényt felépítő 108 elemnek, 108 testi- és lelki alaptulajdonsága van, valamint ezek kombinációi. Az ókori misztikusok az elemek lelki tulajdonságainak könnyebb felismerése érdekében 108 Isten alakot formáltak. Ezzel példázták, és tettek felismerhetővé egy-egy jellemet, alkatot, karaktert.

Az elemek zavara leképződhet a testünk hét szintje közül bármelyikre: fizikai-, energia-, érzelmi-, gondolati-, kapcsolati-, lelki- és szellem szintre. Ezek pedig kölcsönösen oda-vissza hatnak egymásra. A rendezettség csak valamennyi szint együttes visszarendezésével érhető el. Egy példával: a lelki zavarok előidézhetnek testi-, és más energetikai problémákat is testmezőinkben.

Buddha tanításaiban a 108 emberi tulajdonságra hívta fel a figyelmet, mivel ezek gúzsba köthetik lényünket. Jézus szintén a lelki- és szellemi világok ismereteinek fontosságára, majd azok megoldására figyelmezteti az embert példabeszédeiben.

A hazugságok tehetetlenséget, örvényeket hozhatnak létre a lényünkben, az igazságok felszabadítanak bennünket. Az elemi igazságok tökéletesen működnek, míg az elemi torzulások problémákat, gondokat szülnek.

Megoldások a felismerésekben, valamint a tökéletes elemi mintákra való ráhangolódásban rejlenek. Ennek érdekében a bennünket alkotó 108 elem információját hívhatjuk segítségül. A Matrix Dropsokban ezek az elemi információk lettek tárolva külön - külön és változatos kombinációkban.


Az első generációs telefonok, fényképezőgépek, kamerák fizikai módszerek alapján működtek. A mai készülékek már kvantumfizikai elvek alapján közvetítik a hangokat, illetve a képeket. Lényegük: minden hangot, képet Fourier függvényekké alakítanak át a jel felvitelekor, majd a matematikai függvények a célállomáson hanggá-, képpé alakulnak vissza. Fourier a nagyszerű matematikus már a XVIII. században felismerte, hogy szinte minden leírható, modellezhető matematikai függvényekkel. Matematikai felismeréseit használják a mai legmodernebb technikai berendezések megalkotásánál.


A kvantumfizikai elveken alapuló magneto-, elektro- és fény spektrométerek a szemmel láthatatlan tereinkben, világainkban található információkat, függvények formájában képesek rögzíteni.

Forrás: www.matrixdrops.com

A NASA kifejlesztett egy olyan eszközt, melynek segítségével a Föld atmoszféráját képesek vizsgálni a világűrből. Egy műholdra telepített komplett eszközt irányítanak a Földre, mely érzékeli a bolygó fotonkibocsátását, és megállapítja a légkör összetételét. Később ebből vonnak le következtetéseket. Ezt a NASA Aura projektnek nevezte el.


Forrás: aura.gsfc.nasa.gov

Kovács-Magyar András és Kovács-Magyar Ildikó által fejlesztett Matrix Drops Computer ugyanezen az elven működő fényspektrométer segítségével képes az ember auráját letapogatni, és az elemek fénykibocsátásának hullámfüggvényeit érzékelni.

Egy perc mérési idő alatt 8 millió értéket olvas le a computer, és összeveti a kapott mintákat az ásványok elemi információival. Meghatározza a meghibásodott elemeket, és kiválasztja a számunkra szükséges korrigáló információkat tartalmazó Matrix Dropsokat.

Amennyiben szeretné megtudni, milyen lehetőségeket kínálnak az Ön számára a Matrix Drops-ok, örömmel állok rendelkezésére egy computeres felmérés keretén belül.

Megnevezés Időtartam Ár
MDC mérés és tanácsadás 45-50 perc 15 000 Ft
Matrix Drops Quintessence (10 ml) - 4 340 Ft /üveg
Matrix Drops Quintessence (50 ml) - 4 340 Ft /üveg
Matrix Drops Quintessence (500 ml) - 35 000 Ft /üveg

Áraink bruttó árak és 0% ÁFA-t tartalmaznak.